Seuratalon löytäminen ei ole kovin vaikeaa, mutta kartta tai ajo-ohje on paikallaan kaukaa tuleville. Voitte ohjata ystävänne tälle sivulle tai liittää kutsukirjeeseen kartan tai sanallisen ajo-ohjeen. Alla oleva materiaali on täysin käytettävissänne.

Seuratalon sijainti

Seuratalon koordinaatit ovat lat 61° 15.256'  lon 22° 21.103', jotka voidaan syöttää navigaattoriin. Jos haluaa käyttää toisen koordinaattijärjestelmän lukuja, kannattaa niitä etsiä Kansalaisen Karttapaikasta (Seuratalo).

Seuratalo sijaitsee Kokemäen keskustassa Tulkkilassa, sen korkeimman mäen päällä, minkä takia talo näkyy valtatieltä tuleville jo ensimmäisen liikenneympyrän kohdalla. Alla olevasta kartasta löydätte Seuratalon helposti.

 

 >

Sanallinen ajo-ohje

Kaukaa tulevat vieraat voitte opastaa pääteiltä viittojen avulla Seuratalolle. Voitte kopioida alla olevat sanalliset ajo-ohjeet ja lähettää ne vieraille kutsun mukana.

Saapuminen etelästä Huittisten suunnalta. Huittisen jälkeen ajetaan Valtatie 2:sta n. 20 km. Oikealle kääntyy tie, jonka viitassa lukee "Kokemäki 3" (vastapäätä Marjamäki- tienviittaa). Kokemäelle vievää tietä ajetaan n. 2 km ja ylitetään rautatiesilta. Sillan jälkeen (300 m) tullaan ristykseen, josta käännytään vasemmalle Porin suuntaan. Tätä tietä ajetaan n. 400 m ylittäen risteyksen ja jatketaan vielä 100 m, jonka jälkeen vasemalla näkyy viitta Seuratalolle. Seuratalo on suoraan mäen päällä ja parkkipaikat vasemmalla mäen alla.

Saapuminen pohjoisesta Porin suunnasta. Kokemäki sijaitsee noin 45 km:n päässä Porista. Ensin ajetaan ajetaan Valtatie 2:sta, kunnes saavutaan Kokemäen eritasoliittymään (Köyliö-Kokemäki- risteys). Noustaan ramppia ylös ja kännytään risteyksessä vasemmalle. Ylitetään ensin valtatie ja sitten jatketaan rautatiesillan yli keskustan suuntaan. Tie laskee kääntyen loivasti oikealle jatkuen sen jälkeen n. 2 km ensimmäiseen liikenneympyrään asti. Se ylitetään suoraan eteenpäin ja samoin tehdään toisenkin liikenneympyrän kohdalla. Seuratalo näkyykin jo edessä oikealla korkean mäen päällä. Viimeisestä liikenneympyrästä jatketaan vielä 200 m, jolloin oikealla näkyy Seurantalon viitta. Seuratalo on suoraan mäen päällä ja parkkipaikat vasemmalla mäen alla.

Saapuminen lännestä Rauman ja Uudenkaupungin suunnalta. Uudestakaupungista tultaessa ajetaan ensin Euraan. Eurassa jatketaan ohi keskustan ja tullaan suureen risteykseen (Rauma-Helsinki-Harjavalta). Risteyksestä käännytään oikealle Helsingin suuntaan ja ajetaan kantatietä 50:tä eteenpäin. Tähän risteykseen tulevat myös Raumalta tulevat. Kantatietä ajetaan Helsinkiin päin noin 9 km ja tullaan ns. Ristolan risteykseen. Risteyksen tunnistaa Teboil- huoltoasemasta ja risteyksen viitoissa lukee "Kokemäki" ja "Köyliö". Käännytään risteyksestä vasemmalle Kokemäen suuntaan. Kangasmetsäistä tietä ajetaan 11 km ja saavutaan Valtatie 2:n eritasoristeykseen. Se ylitetään suoraan ajaen ja sitten jatketaan rautatiesillan yli keskustan suuntaan. Tie laskee kääntyen loivasti oikealle jatkuen n. 2 km ensimmäiseen liikenneympyrään asti. Se ylitetään suoraan eteenpäin ja samoin tehdään toisenkin liikenneympyrän kohdalla. Seuratalo näkyykin jo oikealla edessä korkean mäen päällä. Viimeisestä liikenneympyrästä jatketaan vielä 200 m, jolloin oikealla näkyy Seurantalon viitta. Seuratalo on suoraan mäen päällä ja parkkipaikat vasemmalla mäen alla.

Saapuminen idästä Tampereen suunnasta Valtatie 11:sta pitkin. Ajetaan nykyään Ulvilaan kuluvaa Kiikoisiin asti. Kiikoisissa ohitetaan Tervahaudan risteys ja jatketaan noin 1 km:n päässä olevaan tienristeykseen (Lavia-Kiikka) asti. Käännytään risteyksestä vasemmalle Kiikan suuntaan ja ajetaan 3,5 km Jaaran tienristeykseen asti. Siitä käännytään oikealle Kokemäen suuntaan. Nyt ajetaan Jaaran keskustaan asti ja sen risteys ylitetään suoraan eteenpäin. Tie vie Kauvatsalle ja Kokemäelle ja tien alussa mäen reunassa on VPK:n talli. Lievikosken ja Kauvatsan tienristeys ohitetaan 12 km päässä ja Kokemäelle jatketaan suoraan eteenpäin. Kullaalle vievän tien risteys (8 km) ohitetaan vasemmalle kaartaen ja seuraavaksi tullaankin Kokemäelle (vielä 8 km). Keskustassa käännytään ensimmäisestä liikenneympyrästä vasemmalle ja ylitetään seuraava liikenneympyrä suoraan eteenpäin. Viimeisestä liikenneympyrästä jatketaan vielä 200 m, jolloin oikealla näkyy Seurantalon viitta. Seuratalo on suoraan mäen päällä ja parkkipaikat vasemmalla mäen alla.